Dienstverlening

Training & coaching de DUURZAME financieel professional

Finance en duurzaamheid lijken twee gescheiden vakgebieden. Maar een organisatie die een duurzame ambitie heeft zal zichtbaar versnellen wanneer deze twee expertises elkaar beter begrijpen. In een trainingsprogramma dat op maat voor uw organisatie wordt samengesteld, zullen duurzame concepten die voor financieel professionals relevant zijn en de tools die zij hierbij in hun dagelijkse praktijk kunnen inzetten aanboden.

Het trainingsprogramma dat wij hiervoor ontwikkeld hebben neemt uw financieel professionals mee langs onderwerpen als:

  • Wat is duurzaamheid?
  • Hoe werken transities?
  • CO2-boekhouding
  • Duurzame bedrijfsmodellen
  • Integrated Reporting

CO2 boekhouding

Een belangrijk element in het vormgeven van een duurzame organisatie en hier als financieel professional in kunnen ondersteunen, is om de CO2 voetafdruk van de organisatie te bepalen. Logisch om dit bij een financieel professional onder te brengen, omdat voor een CO2 boekhouding dezelfde eisen worden gesteld als een financiële boekhouding. Zo moet een CO2 boekhouding getoetst kunnen worden door een externe accountant en moet informatie traceerbaar zijn. Bovendien helpt het inzicht dat de financieel professional opdoet in het opstellen van deze boekhouding in het ondersteunen van het vormgeven van het CO2 reductieplan voor de organisatie of als u een interne CO2-methodiek wilt inrichten.

Meten is weten! De CO2 boekhouding is daarom het startpunt van een sterk verduurzamingsplan van uw organisatie. De financieel professional kan hier een belangrijke rol in spelen door de CO2 boekhouding vorm te geven.

Duurzaam of circulair inkopen

Met veel bedrijven die inmiddels een circulaire ambitie hebben, wordt een belangrijke rol voor de invulling hiervan bij de afdeling inkoop gelegd. Maar wat is circulair inkopen? Past dit wel bij de Europese aanbestedingswetgeving en hoe doe je dat?

Wij hebben brede ervaring in het inkoopvak en combineren dat met de kennis over de circulaire economie. Vanuit deze expertise kunnen wij uw organisatie meenemen in het verhogen van het kennisniveau ten aanzien circulaire economie, maar ook het concreet maken en een plan opstellen hoe circulaire inkoop vormgegeven wordt in de komende jaren om de circulaire strategie te kunnen realiseren.

 Integrated Thinking voor Duurzame Besluitvorming

Als financieel professional, analist of controller, heb je een belangrijke rol in het ondersteunen van de organisatie in het nemen van beslissingen. Door het voorleggen van de juiste informatie, passend bij de strategie, draag je bij aan het realiseren van deze strategie. Met een duurzame strategie gaat het niet alleen meer over de winst van jouw eigen organisatie, maar ook over de impact die je hebt op de maatschappij. De stakeholders van de organisatie krijgen dan een grotere invloed op deze keuzes. Door dit blikveld mee te nemen in de besluitvorming van de organisatie ontstaat Integrated Thinking. Dit draagt bij aan het op lange termijn waarborgen van continuïteit voor een organisatie.

Wil je meer weten hoe Integrated Thinking kan worden vormgegeven? Lees dan dit artikel over hoe dit bij Schiphol ingericht is. https://cmweb.nl/2019/07/wat-wij-proberen-te-realiseren-is-in-feite-integrated-thinking/  Wil je dit ook voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact op.

Circulaire economie: strategie, implementatie & bedrijfsmodellen

Sinds een aantal jaar spreken steeds meer bedrijven over hun rol in een circulaire economie. Een circulaire economie kijkt behalve naar energie- ook naar materialen en streeft naar het continue hergebruik hiervan. Veel bedrijven hebben het onderwerp duurzaamheid al omarmd, maar daarmee is het onderwerp ook een algemeen begrip geworden. De circulaire economie wordt gezien als veel concreter, maar hierin ontbreekt nog veel kennis. Het kan gezien worden als de volgende logische stap als een organisatie al diverse jaren stappen heeft gezet in het verduurzamen van de organisatie. Ook aan dit vakgebied leveren wij en (circulaire) partners een bijdrage. Onze ideeën en concepten voor vraagstukken hebben wij gebundeld in ons merk KORU.  Wilt u meer weten over de circulaire economie? Ga dan naar de website van KORU Consulting

Circular Change