Mijn verhaal

Mijn opa Zandee was een Zeeuwse boer, waar zuinig zijn met de spullen die je hebt ingesleten was. Tijdens de oorlog probeerde hij met de beperkte middelen die hij had zijn boerenbedrijf draaiende te houden en ook daarna – met een boerderij ver weg van de stad – was een circulaire bedrijfsvoering werkelijkheid voordat we het woord kenden. Zelf ben ik opgegroeid in een dorp, gewoon een rijtjeshuis. Maar als ik iets wilde knutselen, dan had mijn opa altijd wel materialen waar ik iets van kon maken. Het enige wat ik dan nog moest toevoegen, was mijn creativiteit. Mijn opa was mijn inspiratie om, dicht bij de natuur, zuinig te zijn met wat je hebt. Niet meer te gebruiken dan je nodig hebt en te zorgen voor de generaties na ons.

Mijn studie bedrijfskunde vormde mij om mijn eerste stappen in het werkzame leven te nemen en startte bij een e-Business startup. Een bedrijf waarin met diverse disciplines nieuwe bedrijfsconcepten werden bedacht voor het toen nog nieuwe internet. Die tijd heeft de basis gelegd voor mijn continue zoektocht naar vernieuwing en nieuwe concepten. Met vervolgens een studie tot registercontroller richtte ik mij steeds meer op besturing van bedrijven bij veel maatschappelijk betrokken ondernemingen. Ik verbaasde mij over de grote rol die financiële sturing bij bedrijven krijgt, waar samenwerking in de keten veel meer waarde kan brengen voor een grotere groep stakeholders door de basis te leggen voor verduurzaming.

Ik startte mijn eigen bedrijf om in meer vrijheid mijn zoektocht te kunnen voortzetten. Met mijn achtergrond in Procurement en Finance ervaar ik dat de wereld nog veel in hokjes denkt, maar de kracht is naar mijn mening om te verbinden. Ik geloof erin dat als de financiële discipline meer de verbinding zoekt met verduurzaming, nieuwe business modellen en financieringsstructuren, dit meer te integreren in de besturing van organisaties, verduurzaming van de samenleving in een stroomversnelling zal komen. Het startpunt van mijn PhD-traject, waarin ik mij richt op besluitvormingsprocessen binnen bedrijven die willen bijdragen aan de circulaire economie. Met mijn missie om finance en sustainability aan elkaar te verbinden en hiermee organisaties te inspireren.

Voor mijn promotie-onderzoek ben ik altijd op zoek naar bedrijven waarin ik in gesprek mag gaan over circulaire business cases en de besluitvorming die hieraan ten grondslag ligt. Wil je hieraan meewerken? Neem dan contact met mij op.