Home

Beste lezer,Diane Zandee

Het klimaat verandert, we moeten in actie komen. Peter Bakker, president van de World Business Council for Sustainable Development, herhaalde dit nogmaals tijdens zijn toespraak tijdens de 2018 Dies Natalis van Nyenrode weer aan dat er een belangrijke rol ligt bij de financiële discipline.

Ik ondersteun die gedachte van harte en combineer al vele jaren de werelden van finance, besturing en sustainability met elkaar. De wereld denkt echter nog te vaak in hokjes, in afdelingen en separate disciplines. Voor een verandering is een holistische benadering noodzakelijk, waarin we gaan sturen op waarden. Enerzijds financiële waarden – want dat is nog steeds vaak het referentiekader – maar anderzijds te balanceren met duurzame waarden als CO2-uitstoot, energieverbruik of materiaalverbruik.

Met FinChain Consulting BV wil ik de Finance waarden (Fin) verbinden met de waarden in de keten (Chain), waarbij we integrale sturing van bedrijven naar een meer duurzame wereld zullen realiseren.

Diane Zandee

Leader in Transitions to the Circular Economy