Home

Mijn missie is om finance en sustainability in besturing van organisaties met elkaar te verbinden. Ik wil mensen inspireren om in hun organisatie duurzame waardecreatie na te streven en hierop de besturing van de organisatie en de waardeketen te structureren. De plek waar Fin ance & de value Chain met elkaar in verbinding staan.

Organisaties zijn van oorsprong gericht op het maken van winst. Daar zijn bedrijfskundigen en economen in opgeleid. Het financiële systeem is ook op deze wijze gestructureerd, belastingen op geheven en continue financiële groei is de norm. Echter, de continue groei van bedrijven gaat ten koste van de natuur. De grondstoffen die uit de natuur worden geworven zijn onvoldoende verwerkt in de prijs en daarmee putten we de aarde uit. Grondstoffen zullen schaarser worden, het klimaat verandert en daarmee vormen wij een bedreiging voor ons eigen voortbestaan.

Met mijn bedrijf wil ik organisaties adviseren in hoe u de besturing van uw organisatie kunt verduurzamen. Dit betekent:

  1. Focus op welke waarde (meer dan financiële waarde) u wilt toevoegen met uw organisatie;
  2. De besturing van uw eigen organisatie herstructureren naar deze nieuwe focus;
  3. De waardeketen(s) waarin u opereert meenemen in deze nieuwe focus waarin materiaalgebruik en energie een belangrijke weging krijgen;
  4. Continue samen leren door data-gestuurde besluitvorming.

Ik ben geïnspireerd door Nieuw Zeeland, de pracht van de natuur en het bewustzijn van hergebruik van materialen. Daar simpelweg omdat importeren van nieuwe producten altijd van ver weg is. Tiaki betekent “care for people and place”, waarbij bezoekers aan Nieuw Zeeland de Tiaki Promise wordt gevraagd. Te zorgen voor het behoud van het land. Mogen wij u helpen met uw Tiaki Promise?