Ervaring

Wij zijn een netwerkorganisatie, gebruik makend van meerdere zelfstandig professionals met ervaring op het snijvlak tussen Finance & Sustainability. Afhankelijk van uw opdracht breiden we dit netwerk uit met diverse andere expertises, zoals communicatie of markttransities.

Oprichter van FinChain Consulting en kloppend hart achter de organisatie is Diane Zandee. Zij heeft ruim 20 jaar ervaring in diverse financiële managementfuncties bij veelal maatschappelijke organisaties zoals Eneco, NS en Schiphol Groep.

Sinds 5 jaar is Diane werkzaam als zelfstandig consultant en interimmanager via haar bedrijf FinChain Consulting BV (financiële vraagstukken in de duurzame value chain). Diane richt zich specifiek op het verbinden van finance en de circulaire economie en de ondersteunende rol die informatie hierin speelt. Daarbij is Diane verbonden als onderzoeker en docent aan de Universiteit Nyenrode om dit premature vakgebied te ontwikkelen.”

Coalitie Circulaire Accounting

In samenwerking met Circle Economy, diverse universiteiten, consultancy bedrijven, banken en Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants worden de financiële aspecten van circulaire bedrijfsmodellen geanalyseerd.  De coalitie is in 2019 gestart met als eerste casus Dura Vermeer, road-as-a-service concept. De publicatie van deze eerste casus is hier te vinden. In de tweede casus stond facade-as-a-service centraal, de publicatie met de inzichten vind je hier.

Sustainable Performance Management implementatie

Voor een grote organisatie is de inrichting van het performance management systeem gewijzigd van vooral financiële sturing naar sturing waarbij een brede groep van stakeholders meegenomen wordt in besluitvorming. De opdracht was om de organisatorische verandering te begeleiden, draagvlak te creëren en (gezamenlijk) performance indicators te bepalen die een brede doelgroep van stakeholders mee weegt in besluitvorming.

Community of Practice Fairphone

In een kennisnetwerk van diverse partijen en onder leiding van Circle Economy is het product-as-a-service onderzocht ten behoeve van Fairphone. Specifiek werd in deze community of practice gekeken naar het volgen van de waardevolle onderdelen van een Fairphone (Tracking Value). Het rapport wat naar aanleiding van deze community of practice is uitgebracht vind je hier.

Lezingen en presentaties

We kijken terug op diverse lezingen, webinars, workshops en presentaties over een breed scala aan duurzame onderwerpen, zoals de circulaire economie, chief value officer, integrated reporting en circulaire bedrijfsmodellen.

Circular Change